گیاهان سایه دوست و اکسیژن ساز مقاوم به نور کم مناسب آپارتمان های ایرانی

گیاهان سایه دوست و اکسیژن ساز مقاوم به نور کم مناسب آپارتمان های ایرانی

در حالت کلی گیاهان برای طی کردن فرآیند رشد باید در معرض نور خورشید قرار بگیرند . این موضع کاملاً به شکل گیری سلول‌های درون گیاهان وابسته است، با این حال گیاهانی هستند که به آنها گیاهان سایه دوست آپارتمانی گفته می‌شود و در شرایط خاصی رشد می‌کنند. این گیاهان به نبود نور آفتاب عادت

countinue reading